Som slušák ON

Jak muž prokáže, že myslí na budoucnost?

Časopis "Květy" vytiskl kvíz "Jak známe ženy". Zvítězil Pepíček Novák, 10 let. Rozčilený čtenář

Podívej na tu ženskou, jaká má nádherná ňadra," ukazuje kamarádovi na pláži ... :D

Jeden mnišský řád přijímá nového člena. Mají na to zvláštní test.

Přijde hóša v růžové košilce do baru na divokém západě a rovnou si to hasí k barpultu a .. :D

Jdou dva teplí po stavbě a ptají se:

Sejdou se tři buzeranti a dohadují se, čím by chtěli v životě být.

Jde pán okolo hospody a všimne si, že se jmenuje ... :D

Buzík sedí v kostele a okolo jde ministrant a mává kadidlem

Chlapec v růžovoučké košili zastaví taxík a sladce praví: