Som slušák ON

Několik kazatelů různých církví se sešlo ... :D

Mladá krasavice se slzami v očích... :D

Mladý mnich ráno vstal a jde na... :D

Žili byli dva bratři - a oba to byli ... :D

Otec O'Hara zemřel a Otec O'Reyly sloužil mše... :D

Pastorův syn konečně dostal v osmnácti řidičský ... :D

Nováček mezi knězi sloužil svoji první ... :D

Jezdí jeptišky po parku na kole, abatyše sedí... :D

Jede jeptiška ve vlaku a přistoupí dáma... :D

Proč Bůh nemá titul CSc.?... :D