Som slušák ON

Postihy za porušení pracovní disciplíny... :D

Přijde ředitel do kanceláře a ode... :D

V domku na předměstí zaučuje starý plynař ... :D

Ředitel na poradě pracovníků obchodního oddělení... :D

Jede takhle ve vlaku skupinka inženýrů a skupinka... :D

Do firmy nastoupí nový šéf. Je o něm... :D