Som slušák ON

V jedné cikánské rodině se narodí dvanáctý potomek a manžel už to nezvládá tak jde .. :D

Potkají se dva šneci a jeden říká tomu druhému:

Říká jeden ruský dělník druhému:

Indiánský zvěd rychle běží k náčelníkovi a povídá:

Do baru dopajdá starý Ir, namáhavě si zvedne zchromlou nohu na barovou stoličku a vysouká se nahoru.

Jak se pozná movitý Pražák?

Američan se prochází po Londýně a zajde i na tržiště. Podívá se k zelináři:

Volá vyděšený Američan svému starému známém do Ruska:

Co je to vrchol nedůvěry k Sovětskému svazu?

Japonský zápasník vyzve k zápasu Američana, Rusa a Čecha. První jde Američan.