Podmienky používania

Každý užívateľ registráciou súhlasí s podmienkami používania.

Podmienky pouzivania sluzby Bratm.sk

Vysvetlenie pojmov:

Prevádzkovateľ je prevádzkovateľ a tvorca webu Bratm.sk

Autor je každý registrovaný užívateľ, alebo každý používateľ, ktorý pridal akýkoľvek obsah na web Bratm.sk

Príspevkom sa rozumie každý jeden publikovaní text, video, obrázok.

Obsah stránky – pod tým sa rozumejú všetky fotky, texty a videá pridané autormi.

Článok I.
Obsah

1.Webstránka Bratm.sk slúži autorom na zverejňovanie svojich vlastných fotografií alebo fotografií, pri ktorých autor získal od držiteľa autorských práv súhlas k zverejneniu.

2.Je prísne zakázané pridávať na Bratm.sk fotografie, na ktoré nevlastníte autorské práva a ani nemáte súhlas na ich publikovanie. Je zakázané publikovať fotografie získané z internetu alebo fotografie, ktorých autor nie je známy.

3.Ďalej autor nesmie žiadnym spôsobom alebo formou:

3.1. Otvorene alebo skrytou formou podnecovať nenávisť alebo diskrimináciu na základe jazyka, národného alebo sociálneho pôvodu, príslušnosti k národnosti alebo k etnickej skupine, rasy, farby pleti, pohlavia, náboženstva a viery, politického či iného zmýšľania.
3.2. Používať vulgarizmy, slovné spojenia alebo iné slovné alebo znakové výrazy, ktorých priamy alebo nepriamy význam je v rozpore so všeobecne akceptovateľnou spoločenskou morálkou a etikou. V prípade
3.3. Robiť propagáciu vojny alebo opisovať kruté alebo inak neľudské konanie spôsobom, ktorý je ich nevhodným zľahčovaním, ospravedlňovaním alebo schvaľovaním;
3.4. Robiť propagáciu otvorene alebo skrytou formou užívania omamných látok, alkoholu, alkoholizmusu, fajčenia, jedov a prekurzorov alebo zľahčovať následky užívania uvedených látok;
3.5. Robiť propagáciu otvorene alebo skrytou formou politickej strany alebo jej predstaviteľov, detskej pornografie, násilia, zbraní a streliva, liekov, ktorých výdaj je viazaný na lekársky predpis a veterinárny lekársky predpis, ktoré môžu obsahovať psychotropné a omamné látky, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis, a ktoré sa uhrádzajú na základe zdravotného poistenia podľa osobitného predpisu a liekov neregistrovaných v Slovenskej republike, v ktorých je zmienka o účinkoch liekov na liečenie prenosných pohlavných chorôb, tuberkulózy, závažných infekčných chorôb, nádorových chorôb, chronickej nespavosti, chorôb porúch metabolizmu a psychických chorôb.
3.6. Robiť reklamu otvorene alebo skrytou formou výrobkom alebo službám, a to akejkoľvek fyzickej alebo právnickej osobe. V prípade nedovoleného poskytovania akejkoľvek reklamy alebo reklamného príspevku si prevádzkovateľ môže účtovať poplatok za zverejnenie.
3.7. Robiť propagáciu a uskutočňovať akúkoľvek konanie, ktoré je v rozpore s právnym poriadkom a právnymi predpismi Slovenskej republiky. Každý používateľ berie zodpovednosť za svoje príspevky

4.Autor nesie plnú zodpovednosť za všetky svoje príspevky.

5. V prípade, ak autor pridá obsah, ktorý porušuje autorské práva, alebo inak porušuje podmienky používania, autor preberá na seba všetku zodpovednosť a sankcie.

6. Prevádzkovateľ na seba neberie žiadnu zodpovednosť za pridaný obsah na stránke. Stránka slúži len ako platforma pre iných používateľov na zdielanie obsahu, podobne ako facebook.com, youtube.com. V prípade, ak je nahlásený obsah na email adresu web77web@gmail.com porušujúci autorské práva alebo iné pravidlá, prevádzkovateľ si vyhradzuje 30 dňovú lehotu na stiahnutie obsahu.

Článok II.
Právo na publikovanie fotografií

1.Pridaním fotografie na Bratm.sk dáva autor prevádzkovateľovi súhlas súhlas so zverejnením fotografie internetových stránkach Bratm.sk a ďalších stránkach prevádzkovaných firmami iDen Media s.r.o. a SITA Slovenská tlačová agentúra, a.s. ako najky.sk, webnoviny.sk, podnikam.sk a ďalšie

2.Prevádzkovateľ nezískava autorské práva k fotografiám a práva autora ďalej s nimi nakladať nie sú týmto nijako obmedzené.

3.Autori vyjadrujú svoj záväzok dodržiavať tieto podmienky používania registráciou na webstránke Bratm.sk V prípade porušenia týchto pravidiel má prevádzkovateľ právo obsah alebo fotografiu porušujúcu podmienky používania odstrániť zo systému. V prípade vážneho porušenia pravidiel zablokovať užívateľské konto autora.

31.12.2012

Súhlasím s podmienkami používania Bratm.sk a zaväzujem sa ich dodržiavať. Prehlasujem, že všetky uvedené údaje sú pravdivé. Som si vedomý/vedomá možných právnych konzekvencií v prípade, ak tieto podmienky poruším a preberám na seba plnú zodpovednosť a sankcie.