Do baru dopajdá starý Ir, namáhavě si zvedne zchromlou nohu na barovou stoličku a vysouká se nahoru.
"Jednu irskou!"
Rozhlédne se a zeptá se barmana:
"Člověče, nesedí tamhle na konci Ježíš?"
Barman přikývne a Ir Pánu Ježíši poručí také jednu irskou. Za chvilku do baru vejde hrbatý Ital a poručí si sklenku Chianti. Rozhlédne se: "Madonna mia, vždyť tamhle sedí Ježíš Kristus! Šéfe, nalej mu taky jednu na mě."
Potom si to přihasí starý černoch.
"Dej mi jedno dobře vychlazený... Hele, nesedí támhle synátor toho starýho nahoře? Esli jo, tak mu natoč taky jedno."
Ježíš dopije, vstane, dojde k chromému a řekne:
"Synu, za své dobré srdce jsi vyléčen. Vstaň a choď."
A Ir opravdu vstane a roztančí se radostí. Ježíš se dotkne Italových zad a řekne:
"Také jsi prokázal laskavost, a tak jsi uzdraven."
A ten se narovná a vyrazí šťasten ze dveří. Sotva se Ježíš otočí k černochovi, ten začne řvát:
"Opovaž se na mě šáhnout. Já beru invalidní důchod!"
#Vtipy #Národné

BRATM VTIP:

Kreativita

Tak tomuto sa hovorí kreativita!!! Odpovede na otázky pri skúške uchádzača na pracovné miesto v Google Inc, ktorý síce získal 0 bodov zo skúšky, ale napriek tomu bol prijatý: 1. Počas ktorej bitky zomrel Napoleon? počas tej poslednej 2. Kde bola podp...
Prejsť na celý vtip

Populárne podobné:

Bratmm, klávesami A a D sa pohybuješ medzi príspevkami:

Čo na to hovoríš bratmm?

Ďaľšie naj bratmm: